• Lien Sergeant

  Lien Sergeant is een jonge kunstenaar uit Antwerpen. Ze studeerde schilderkunst aan Sint-Lukas in Brussel, maar legt zich in haar huidige kunstenaarspraktijk vooral toe op fotografie. In haar werk vinden we een grote eenheid in het afgebeelde, de vorm en sfeer terug.

  Sergeants beelden ontstaan in grote steden, verspreid over de verschillende continenten. Daar gaat ze soms heel bewust op zoek naar bepaalde plekken, sferen en beelden, maar evengoed ‘vindt’ ze er beelden. Binnen deze grootstedelijke context vertrekt ze vanuit de architectuur. Niet de typerende architectuur van deze steden, maar voornamelijk atypische gebouwen. We kunnen maar sporadisch herkennen waar een foto werd gemaakt. Ook de mensen die iets zouden kunnen onthullen over de plek blijven afwezig. Uitzonderlijk vind je in een klein hoekje een hoofd terug, maar iets vertellen over de plaats doet het niet. En ook de kenmerkende sfeer en kleur die elke plek anders maken en eigen en herkenbaar, zijn afwezig. Alleen de titels verraden waar de foto’s werden gemaakt. Maar in de eerste plaats zijn het in grote mate onbestemde plekken. Of misschien juist universele? Het zijn alleszins plekken weg van platgetreden paden en foto’s weg van de archetypische beeldvorming over deze plaatsen. De foto’s zijn niet alleen atypisch voor deze specifieke plekken, maar ook als beelden van grote steden tout-court. We vinden in het werk geen spoor van de chaos, drukte, mensenmassa’s, … De kunstenares maakt voor haar werk uitsneden van gebouwen. Door deze kadrering worden het meer abstracte vormen, dan dat het gebouwen blijven. De uitsneden beginnen altijd op een lijn die boven de hoofden van de mensen ligt. Dat brengt een steeds terugkerend perspectief in haar werk mee en vaak grote partijen lucht. De fotografe besteedt veel zorg aan het licht in haar werk. Zo fotografeert ze nooit bij mooi weer, enkel als het eerder grauw is en er wolken zijn. De grijze lucht zorgt voor een gedempt en genuanceerd licht, waardoor er vele grijsschakeringen en nuances tussen wit en zwart ontstaan.

  De strakke architecturale vormen geven haar foto’s iets statisch en robuust. Maar door de manier waarop ze met dynamische elementen als licht en lucht omgaat wordt dit tegelijk doorbroken. Daarbij gaat ze heel precies te werk en komt het er op aan op het goede moment af te drukken. Dezelfde elementen geven haar werk tegelijk iets heel tastbaar (de grote, robuuste gebouwen) en ontastbaar (het vluchtige, ongrijpbare van het licht en de lucht). Sergeants werken lijken door het perspectiefgebruik soms letterlijk een vlucht uit de stad in de natuur te zijn. Uit het grauwe naar het lichte, uit het zware naar het luchtige, uit het gesloten naar het open. Maar bij nader inzien blijkt het geen vlucht van het éne naar het andere, maar een verbinding en een wisselwerking tussen beiden. De vaste, stedelijke elementen en de beweeglijke, natuurlijke spelen een heel uitgebalanceerd spel. Dat deze verschillende elementen een belangrijke rol spelen in het oeuvre van de kunstenaar, blijkt trouwens ook uit de titels van haar werken.

  Daarnaast is ook de sfeer van de werken heel uitgebalanceerd. Het harde en zachte, het afstandelijke en nabije, het beweeglijke en het rustige, het confronterende en dromende, het drukke en het stille, het lelijke en het mooie, … Ze zijn evenwaardig aanwezig.

  En zo creëert de kunstenaar met haar zo eigen vorm- en beeldtaal niet alleen universele plekken met uitgebalanceerde sferen. Maar bovenal geeft de fotograaf aan de hand van bestaande plekken en elementen op een pure en authentieke manier vorm aan een nieuwe en persoonlijke ruimte, die doordrongen is van universele gevoelens en verlangens als melancholie, leegheid, rust, troost, …

  Katleen Schueremans

  Exhibitions

  • 2011Solo

   Expo LIEN SERGEANT — In de living - Dodoensstraat 9, 2140 Borgerhout