Repetition and difference

07 Nov 2013 - 04 Jan 2014

De expositie “Repetition and Difference” zal schilderijen tonen die De Wolf de afgelopen twee jaar creëerde. Elk schilderij heeft zijn eigen singuliere karakter (difference) maar onder die verschillen ligt één zelfde, gemeenschappelijke bron (repetition). Die bron kan je geest of mind noemen, daarom mindscapes.