TerranScapes

31 Mar 2019 - 22 Dec 2019

Morbee Gallery
is very excited to invite you, and your fine company
to the opening of the exhibition
on Sunday 31 March - from 2.30 till 7 pm

Paulusstraat 7 B-8300 Knokke


Terranscapes is een term uit de maquettebouw waarbij men landschappen zo natuurgetrouw mogelijk namaakt. Fanatieke maquettebouwers verschalen scènes uit onze omgeving met de bedoeling de werkelijkheid te bespelen en te verschalken. De foto’s van deze maquettes lijken, bij oppervlakkige aanblik, getrouwe afbeeldingen van de werkelijkheid. Als men aandachtig kijkt komt het artificiële meer en meer tevoorschijn. Ondanks het feit dat het niet de intentie is blijft er altijd een stukje kunstmatigheid, vervreemding en frictie met de werkelijkheid hangen. Door deze constructies om te zetten in een schilderij zet Michielsen de realiteit, een tweede keer, om in iets artificieel. Bij elke bewerking ontstaat er een grotere afstand tussen de oorspronkelijke en de geconstrueerde werkelijkheid. Aangevuld met legende - en schaalaanduidingen, cijfers, statistieken en educatieve verduidelijkingen vormt er zich een geheel nieuwe context. Ontdaan van hun ‘duidende’ functie krijgen tekstkaders, grafieken en richtingwijzers een meer universele, poëtische betekenis.

Franky Michielsen zijn werk voor Morbee Galerie past in een grote reeks werken waarin zijn fascinatie voor educatieve platen, encyclopedieën en kunstmatige landschappen tot uiting komt. De onderwerpen die hij behandelt zijn een aspect van onze beeldcultuur waarvoor hij een grote fascinatie koestert. Het gaat om de dialoog tussen fotografie en schilderkunst, tussen beelden met een actuele inhoud en illustraties met verloren betekenissen. Hij gaat op zoek naar geënsceneerde werkelijkheden en confronteert ons met onze ‘schijnbeelden’. Hij brengt ons oog in oog in met een wereld van illusies en simulaties die wij zelf opbouwden. Het uitgangspunt van de kunstenaar is overwegend realistisch, soms bijna illustratief. Voorzien van legendestructuren en educatieve tekens doen de werken soms bijna abstract aan. Ze verliezen echter nooit de band met het concrete en verwijzen altijd naar een thema dat nauw verbonden is met de oorspronkelijke betekenis. Hun abstractie gaat de ene keer banden aan met vormelementen uit oude encyclopedieën, een ander keer verwijzen ze naar concrete illustraties en afbeeldingen. Michielsen richt zo een heel persoonlijk artistiek universum in, dat bestaat uit een combinatie van beeldelementen en kleurrijke verfpartijen. Zijn schilderijen zien er telkens anders uit, al zijn er wel terugkerende elementen zoals strepen, dots, cijfers, geschilderde kaders en groenpartijen. Het zijn restanten van betekenisdragers waarvan hun functie verveld is.

Landschappen, afbeeldingen en parafernalia zijn bij Franky Michielsen slechts een aanleiding om vorm te geven aan fascinaties en voorkeuren die zijn werkelijkheid omgeven. Zo creëert de kunstenaar een heel persoonlijk artistiek universum dat bestaat uit droomlandschappen, rotsobjecten en zelfverzonnen fauna met toevoegingen van bollen, streepstructuren en kleurrijke verfpartijen, van huidige en verloren werkelijkheden met als handelsmerk een persoonlijk handschrift als rode draad.


Voor meer afbeeldingen klik.