Reservoir Of Enclosed Matter

02 Oct 2014 - 11 Nov 2014

Zes kunstenaars nemen je mee in hun queeste naar de diepte van geladen reservoirs. Een reservoir kan gezien worden als een individueel, doch ook een collectief voortdurend veranderend amalgaam van ervaringen, betekenissen en tegenstrijdigheden.

Schilderijen, foto’s, sculpturen, een installatie en film treden in dialoog met de bevreemding van het alledaagse en de beperkingen van de mens.
Er ontstaat een ontmoeting tussen beklijving en verstilling, rust en onrust, het zichtbare en het verborgene …

Als we het onszelf toestaan, worden we doordrongen van de geladenheid van het reservoir, om zodoende als beschouwer toe te treden tot een wereld, die misschien de onze niet is …

Waldrada Onzea